זוהר ארגוב

Artist

Biography

Zohar Argov (July 16, 1955 - November 6, 1987) (born as Zohar Orkabi) was a popular Israeli singer.

Read More