MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

rEpAbliKan

0 Shouts   -   3,111 Scrobbles

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1. PAGLISAN - (5:41)  -  3 plays
 2. Kahit Di Na Tayo - (3:29)  -  12 plays
 3. Bintana - (4:49)  -  3 plays
 4. High School Life - (4:38)  -  3 plays
 5.  
  Lyrics
  Magpaparaya na ako dahil hindi ako gusto ng mahal ko
  Sinubukang habulin ka akala ko'y magagawa
  Pero bakit ganon pinagpalit ako
  Sa tropa ko
  Haraprapang niloko ginago mo ang tulad ko
  Luha - (4:35)  -  6 plays
Show More (5)