MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Wency Cornejo

0 Shouts   -   7,560 Scrobbles

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1.  
  Lyrics
  Ilang ulit mo nang itinatanong sa 'kin kung hanggang saan.
  Hanggang saan, hanggang kailan,
  hanggang kailan magtatagal
  ang aking pagmamahal?
  Hanggang may himig pa akong naririnig
  Hanggang  -  4,061 plays
 2. Ang Lahat Ko Ay Ikaw  -  237 plays
 3. Magpakailanman  -  421 plays
 4. Habang May Buhay  -  319 plays
 5. How Can I Tell You  -  274 plays
Show More (5)