MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Truong Vu

0 Shouts   -   13,649 Scrobbles

Biography

Trường Vũ tên thật là Huỳnh Văn Ngoảnh, sinh năm 1963 tại ấp Vĩnh Bình, quận Vĩnh Châu tỉnh Bạc Liêu. Anh là con thứ năm trong số 6 người con một gia đình nghèo khó gốc người Tiều Châu đã sang lập nghiệp tại Việt Nam từ nhiều đời trước. Năm 1983, Trường Vũ vượt biên và ở trại tỵ nạn Pulao Bidong hơn một năm, sau đó được nhận đi định cư tại Los Angeles.

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
  1. Rung La Thap  -  585 plays
  2. Tuy Ca  -  153 plays
  3. Thu Ve Em Gai Thanh Do  -  56 plays
  4. Xua Di Huyen Thoai  -  228 plays
  5. Nhat Ky Doi Toi  -  112 plays
Show More (5)