MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

The Dawn

9 Shouts   -   49,419 Scrobbles

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1.  
  Lyrics
  Wala na akong makita sa iyong mga mata
  Dati rati'y isang tingin mo lang alam ko na
  Bakit ngayon ika'y nababalot sa kulay ng hatinggabi
  Nagtatanong, nangangarap na ika'y magisnang muli
  Kung may bagyo o kung tag-araw
  Tulad Ng Dati - (5:16)  -  158 plays
 2.  
  Lyrics
  Salamat, tayo'y magkasamang muli
  Salamat at may gabing nakalaan sa kaunting kasiyahan
  Salamat at tayo'y nagkasamang muli
  Salamat at sa pagpawi ng uhaw ay may darating na araw
  Chorus
  Salamat - (3:47)  -  195 plays
 3. Enveloped Ideas - (4:00)  -  109 plays
 4. Talaga Naman - (4:26)  -  53 plays
 5. Iisang Bangka Tayo - (5:05)  -  64 plays
Show More (5)