MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Sam Concepcion

6 Shouts   -   9,840 Scrobbles

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1.  
  Lyrics
  Kung may taong dapat na mahalin
  ay walang iba kung 'di ikaw
  Wala 'di bang makakapigil pa sa akin
  *Binuhay mong muli ang takbo
  At tibok ng puso sa'yong pagmamahal
  Mahal Na Mahal - (4:37)  -  97 plays
 2.  
  Lyrics
  Oh...
  Dati rati sabay pa nating pinangarap ang lahat
  Umaawit pa sa hangin at amoy araw ang balat
  Naaalala ko pa noon nag-aagawan ng Nintendo
  Kay sarap namang mabalikan ang ating kuwento
  DATI  -  180 plays
 3. Kontrabida - (4:15)  -  86 plays
 4. No Limitations - (3:57)  -  18 plays
 5.  
  Lyrics
  Even if the sun refused to shine
  Even if we lived in different times
  Even if the ocean left the sea
  There would still be you and me
  Ever since the start of time
  Even If - (4:14)  -  90 plays
Show More (5)