MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Rico Blanco

26 Shouts   -   67,787 Scrobbles

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1.  
  Lyrics
  Tell me something
  When the rain falls on my face
  How do you quickly replace it with
  A golden summer smile?
  Tell me something
  Your Universe - (3:58)  -  650 plays
 2.  
  Lyrics
  iniwan ka na ng eroplano
  ok lang baby wag kang magbago
  dito ka lang humimbing sa aking piling
  antukin
  kukupkupin na lang kita
  Antukin - (4:48)  -  441 plays
 3.  
  Lyrics
  Sa gitna ng kagubatan may ahas na hahalik
  Tatawagin kang kaibigan na pinaka matalik
  Pupulupot sa leeg mot sisipsip ng iyong dugo
  Ipapako ka sa krus kapag ikaw ay natuyo
  Sa gitna ng kaguluhan may kumukulong bulkan
  Yugto - (5:25)  -  219 plays
 4.  
  Lyrics
  Wala na tayong mga problema
  Tanggal lahat ng ating tinik sa dibdib
  Pati arthritis mo'y mawawala
  Ayos na
  Ayos na
  Ayuz - (5:01)  -  106 plays
 5. Panahon Na Naman Ng Harana - (3:48)  -  324 plays
Show More (5)