MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Rico Blanco

0 Shouts   -   92,460 Scrobbles

Biography

Rico Blanco (born March 17, 1973) is a Filipino musician. He is one of the founders of Filipino rock band Rivermaya, where he served as vocalist, pianist, guitarist, and chief songwriter from 1993 to 2007. Blanco has so far recorded, written and produced more local and regional number one hits than any other musician since 1994, and has sold over a million albums in the Philippines and Southeast Asia during that period.

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
  1.  
    Lyrics
    Tell me something
    When the rain falls on my face
    How do you quickly replace
    It with
    A golden summer smile?
    Your Universe  -  19,720 plays
  2.  
    Lyrics
    Sa gitna ng kagubatan may ahas na hahalik
    Tatawagin kang kaibigan na pinaka matalik
    Pupulupot sa leeg mo? t sisipsip ng iyong dugo
    Ipapako ka sa krus kapag ikaw ay natuyo
    Sa gitna ng kaguluhan may kumukulong bulkan
    Yugto  -  8,999 plays
  3.  
    Lyrics
    Iniwan ka na ng eroplano
    Ok lang baby wag kang magbago
    Dito ka lang humimbing sa aking piling
    Antukin
    Kukupkupin na lang kita
    Antukin  -  11,806 plays
  4. Kahit Walang Sabihin  -  2,757 plays
  5.  
    Lyrics
    Ayuz
    Wala na tayong mga problema
    Tanggal lahat ng ating tinik sa dibdib
    Pati arthritis mo'y mawawala
    Ayos na
    Ayuz  -  4,266 plays
Show More (5)