Rico Blanco

0 Shouts   -   95,712 Scrobbles

Biography

Rico Blanco (born March 17, 1973) is a Filipino musician. He is one of the founders of Filipino rock band Rivermaya, where he served as vocalist, pianist, guitarist, and chief songwriter from 1993 to 2007. Blanco has so far recorded, written and produced more local and regional number one hits than any other musician since 1994, and has sold over a million albums in the Philippines and Southeast Asia during that period.

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1.  
  Lyrics
  Tell me something
  When the rain falls on my face
  How do you quickly replace
  It with
  A golden summer smile?
  Your Universe  -  20,456 plays
 2.  
  Lyrics
  Sa gitna ng kagubatan may ahas na hahalik
  Tatawagin kang kaibigan na pinaka matalik
  Pupulupot sa leeg mo? t sisipsip ng iyong dugo
  Ipapako ka sa krus kapag ikaw ay natuyo
  Sa gitna ng kaguluhan may kumukulong bulkan
  Yugto  -  9,123 plays
 3.  
  Lyrics
  Iniwan ka na ng eroplano
  Ok lang baby wag kang magbago
  Dito ka lang humimbing sa aking piling
  Antukin
  Kukupkupin na lang kita
  Antukin  -  12,483 plays
 4. Kahit Walang Sabihin  -  2,771 plays
 5.  
  Lyrics
  Ayuz
  Wala na tayong mga problema
  Tanggal lahat ng ating tinik sa dibdib
  Pati arthritis mo'y mawawala
  Ayos na
  Ayuz  -  4,297 plays
Show More (5)