MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Rico Blanco

26 Shouts   -   59,756 Scrobbles

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1.  
  Lyrics
  Tell me something
  When the rain falls on my face
  How do you quickly replace it with
  A golden summer smile?
  Tell me something
  Your Universe - (3:58)  -  1,034 plays
 2. Antukin - (4:48)  -  463 plays
 3.  
  Lyrics
  Sa gitna ng kagubatan may ahas na hahalik
  Tatawagin kang kaibigan na pinaka matalik
  Pupulupot sa leeg mot sisipsip ng iyong dugo
  Ipapako ka sa krus kapag ikaw ay natuyo
  Sa gitna ng kaguluhan may kumukulong bulkan
  Yugto - (5:25)  -  312 plays
 4. Ayuz - (5:01)  -  148 plays
 5. Come Closer - (3:17)  -  128 plays
Show More (5)