MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Mabuhay Singers

1 Shouts   -   4,025 Scrobbles

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
  1. Mano po Ninong! Mano po Ninang! - (2:11)  -  48 plays
  2. Naraniag a Bulan - (2:56)  -  6 plays
  3. Sa t'wing darating na ang Pasko - (2:37)  -  35 plays
  4. Ang aming bati ay magandang Pasko - (2:22)  -  35 plays
  5. Ang Pasko'y sumapit na naman - (1:36)  -  45 plays
Show More (5)