MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Les Wanyika

0 Shouts   -   6,281 Scrobbles

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1.  
  Lyrics
  hasira za nini wee bwana
  hasira za nini wee bwana
  wataka kuniua bure baba
  wataka kuniua bure baba
  yule si wako
  Sina Makosa - (10:40)  -  97 plays
 2.  
  Lyrics
  Afro, Afro mama oh oh
  mtoto wa Sagana eeh mama
  salamu zangu nakutumia popote ulipo uzipokee
  nisalimie ndugu na wazazi wako mama eeh
  popote walipo, Afro
  Afro - (7:32)  -  11 plays
 3. Kujituliza Kasuku - (7:22)  -  10 plays
 4. Pamela - (10:48)  -  6 plays
 5. Kasuku - (7:26)  -  6 plays
Show More (5)