Leo Valdez

0 Shouts   -   631 Scrobbles

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
  1. Magsimula Ka  -  203 plays
  2. Kampana Ng Simbahan  -  148 plays
  3. Sa Iyo Ang Araw, Sa Akin Ang Gabi  -  15 plays
  4. Dahil Sa Isang Bulaklak  -  12 plays
  5. Minamahal Kita  -  11 plays
Show More (5)