Jamie Rivera

0 Shouts   -   24,995 Scrobbles

Biography

Jamie Rivera is a pop singer from the Philippines. She was born Mary Jane C. Mendoza on August 29. She graduated from University of Santo Tomas.

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1. I've Fallen for You  -  5,453 plays
 2. Hey, It's Me  -  2,453 plays
 3.  
  Lyrics
  Talaga yatang wala nang pag-asa
  Upang ako'y iyong piliin pa
  Pa'no mangyayari gayong ako'y 'di mo pansin
  Pa'no mo malalaman sa 'yo'y may pagtingin
  Lagi na lamang sa 'king isipan
  Mahal Naman Kita  -  2,543 plays
 4. I'm Sorry  -  1,679 plays
 5. people alone  -  1,784 plays
Show More (5)