MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Gloc-9

2 Shouts   -   44,778 Scrobbles

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1.  
  Lyrics
  habang tumutunog ang gitara
  sakin makinig ka sana
  dumungaw ka sa bintana
  na parang isang harana
  sa awit na akin i
  Simpleng Tao - (4:04)  -  230 plays
 2. Itak Ni Andres - (3:12)  -  90 plays
 3. Balak Ni Syke - (1:55)  -  53 plays
 4. Hinahanap Ng Puso - (4:22)  -  82 plays
 5. Sino (Interlude) - (1:33)  -  40 plays
Show More (5)