MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Gloc-9

2 Shouts   -   46,981 Scrobbles

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1.  
  Lyrics
  habang tumutunog ang gitara
  sakin makinig ka sana
  dumungaw ka sa bintana
  na parang isang harana
  sa awit na akin i
  Simpleng Tao - (4:04)  -  212 plays
 2. Hinahanap Ng Puso - (4:22)  -  154 plays
 3. Balak Ni Syke - (1:55)  -  30 plays
 4. Magda - (5:20)  -  22 plays
 5. Itak Ni Andres - (3:12)  -  68 plays
Show More (5)