MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Gloc 9

11 Shouts   -   53,455 Scrobbles

Artist

Free MP3 Downloads

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1. Simpleng Tao  -  293 plays
 2. Love story ko - (3:46)  -  178 plays
 3. Ipagpatawad Mo - (5:09)  -  138 plays
 4.  
  Lyrics
  chorus
  huwag kang mabahala may nagbabantay sa dilim
  nag-aabang sa sulok at may hawak na patalim
  di ka hahayaan na muli pang masaktan
  huwag kanang matakot sa dilim
  Lando - (5:11)  -  124 plays
 5. Walang Natira - (4:00)  -  96 plays
Show More (5)