MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Eraserheads

154 Shouts   -   839,485 Scrobbles

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1. Ang Huling El Bimbo - (7:28)  -  1,642 plays
 2. With A Smile - (4:37)  -  1,717 plays
 3. Ligaya - (4:30)  -  1,459 plays
 4.  
  Lyrics
  May isang umaga na tayo'y magsasama
  Hayaa't halina sa alapaap
  Oh, anong sarap
  Hanggang sa dulo ng mundo
  Hanggang maubos ang ubo
  Alapaap - (4:24)  -  1,438 plays
 5. Pare Ko - (5:24)  -  1,167 plays
Show More (5)