MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Darkthrone

7,616 Shouts   -   11,699,656 Scrobbles

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1. Transilvanian Hunger - (6:08)  -  22,745 plays
 2. In The Shadow Of The Horns - (6:45)  -  17,452 plays
 3. Kathaarian Life Code - (3:51)  -  13,820 plays
 4.  
  Lyrics
  Over fjell og gjennom Torner
  Gjennnom den One Dunkle Skog
  D som ein Kriger, Hodet pa eit tre
  Skjr i kjtt. Naler dype i huden ned.
  Ravners nebb i Blod vil fratse
  Over fjell og gjennom torner - (2:28)  -  14,962 plays
 5. Slottet i det fjerne - (4:44)  -  12,632 plays
Show More (5)