MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Daniel Padilla

2 Shouts   -   12,709 Scrobbles

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1.  
  Lyrics
  Chorus:
  Nasa 'yo na ang lahat
  Minamahal kita 'pagkat
  Nasa 'yo na ang lahat
  Pati ang puso ko...
  Nasa Iyo na ang Lahat - (3:31)  -  197 plays
 2.  
  Lyrics
  Alam mo bang may gusto akong sabihin sa'yo
  Magmula ng nakita ka'y naakit ako
  Simple lang na tulad mo ang pinapangarap ko
  Ang pangarap ko
  Kaya't sana'y maibigan mo
  Simpleng Tulad Mo - (28:19)  -  373 plays
 3.  
  Lyrics
  I'm looking at sun;
  You're looking at the moon.
  The different sides of me and you
  I look into your eyes;
  I realize it's true.
  I Heart You - (2:51)  -  141 plays
 4. Hinahanap-hanap Kita - (4:01)  -  121 plays
 5. In My Life - (2:32)  -  56 plays
Show More (5)