MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Brudne Serca

0 Shouts   -   1,180,947 Scrobbles

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
  1. Co Było A Nie Jest  -  85,971 plays
  2. Wiedza To Moc  -  54,840 plays
  3. Czat Na Farta  -  40,018 plays
  4. Żyję jak żyje każdy mój ziomek  -  50,772 plays
  5. Wiesz Dobra Nara  -  39,648 plays
Show More (5)