MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Asin

0 Shouts   -   47,395 Scrobbles

Biography

There is more than one artist with this name:

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1.  
  Lyrics
  Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran?
  Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin.
  Refrain 1: hindi na masama ang pag-unlad at malayu-layo na rin ang ating narating ngunit
  masdan mo ang tubig sa dagat dati'y kulay asul ngayo'y naging itim ang mga duming ating ikinalat sa hangin sa langit huwag na nating paabutin upang kung tayo'y pumanaw man, sariwang hangin sa langit natin matitikman
  Refrain 2: mayron lang akong hinihiling sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkantahan
  Masdan mo ang kapaligiran  -  3,739 plays
 2.  
  Lyrics
  Hoo hoo-hoo hoo-hoo
  Hoh hoh-hoo hoo-hoo
  Sa pagsapit ng dilim ako'y naghihintay pa rin
  Sa iyong maagang pagdating
  Pagkat ako'y nababalisa kung 'di ka kapiling
  Himig Ng Pag-ibig  -  4,081 plays
 3. Balita  -  3,240 plays
 4. Itanong mo sa mga bata  -  2,420 plays
 5. Pagbabalik  -  2,322 plays
Show More (5)