MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Artrosis

317 Shouts   -   1,768,931 Scrobbles

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1.  
  Lyrics
  W szmaragdow noc
  W krysztaowym zamku
  Wci budzimy si i zasypiamy
  Wci w ramionach swych
  Puste oczy pene kamstw
  Szmaragdowa noc - (5:56)  -  1,305 plays
 2.  
  Lyrics
  Zrodzeni z blu i nienawici
  Stworzeni przez ogie i strach
  Dziewiciu jedcw ciemnoci
  Zakltych sug piercienia
  Bezksztatne ciaa
  Nazgul - (4:44)  -  1,118 plays
 3.  
  Lyrics
  [Instrumental]
  Lisa - (2:43)  -  953 plays
 4.  
  Lyrics
  Patrzc w lustro smutku
  Widzc swoje martwe oczy
  Skryte przed wiatem
  Pord posgw bstw zapomnianych
  Taczc pord cieni
  Epitafium - (6:09)  -  852 plays
 5.  
  Lyrics
  Myli zaklte w smutek
  Sowa zaklte w pi - tak mocne, by wci rani
  Mio zaklta w lustro - odbija resztki uczu ponionych serc
  Tych wszystkich dusz upadych
  Anielskich dusz straconych zronitych skrzyde trzepot
  Ukryty Wymiar - (9:17)  -  1,093 plays
Show More (5)