MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Artrosis

329 Shouts   -   1,790,032 Scrobbles

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1.  
  Lyrics
  W szmaragdow noc
  W krysztaowym zamku
  Wci budzimy si i zasypiamy
  Wci w ramionach swych
  Puste oczy pene kamstw
  Szmaragdowa noc - (5:56)  -  1,171 plays
 2.  
  Lyrics
  Zrodzeni z blu i nienawici
  Stworzeni przez ogie i strach
  Dziewiciu jedcw ciemnoci
  Zakltych sug piercienia
  Bezksztatne ciaa
  Nazgul - (4:44)  -  911 plays
 3.  
  Lyrics
  [Instrumental]
  Lisa - (2:43)  -  857 plays
 4. Nie tamta już - (3:46)  -  920 plays
 5.  
  Lyrics
  Myli zaklte w smutek
  Sowa zaklte w pi - tak mocne, by wci rani
  Mio zaklta w lustro - odbija resztki uczu ponionych serc
  Tych wszystkich dusz upadych
  Anielskich dusz straconych zronitych skrzyde trzepot
  Ukryty Wymiar - (9:17)  -  1,006 plays
Show More (5)