April Boys

0 Shouts   -   6,429 Scrobbles

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
  1. Sana ay Mahalin Mo rin Ako  -  1,496 plays
  2. Ikaw Pa Rin Ang Mamahalin  -  456 plays
  3. Honey My Love  -  246 plays
  4. Tunay na Pag-ibig  -  414 plays
  5. Pag-ibig Kong Litung-Lito  -  136 plays
Show More (5)