MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

April Boys

5 Shouts   -   4,078 Scrobbles

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
  1. Sana ay Mahalin Mo rin Ako - (4:07)  -  60 plays
  2. Ikaw Pa Rin Ang Mamahalin - (4:56)  -  13 plays
  3. Pag-ibig Kong Litung-Lito - (3:33)  -  7 plays
  4. Tunay na Pag-ibig - (4:56)  -  105 plays
  5. Nakapagtataka - (3:40)  -  3 plays
Show More (5)