MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Angeline Quinto

3 Shouts   -   12,493 Scrobbles

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1. Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin - (4:51)  -  251 plays
 2. If You Asked Me To - (3:58)  -  220 plays
 3.  
  Lyrics
  Dreaming, I must be dreaming
  Or am I really lying here with you
  Baby, you take me in your arms
  And though I'm wide awake
  I know my dream is coming true
  I Just Fall In Love Again - (3:48)  -  114 plays
 4. Gusto Kita - (4:48)  -  216 plays
 5.  
  Lyrics
  Bakit ba ang buhay ko'y ganito?
  Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo
  Lagi na lang tayong pinaglalayo
  'Di ba nila nadaramang ang pag-ibig ko sa iyo'y totoo?
  'Di ko na kaya na humanap pa ng iba
  Umiiyak Ang Puso - (4:52)  -  84 plays
Show More (5)