MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Allan Edwall

0 Shouts   -   384,337 Scrobbles

Biography

Allan Edwall (1924-1997), Swedish actor, director and song-writer from Jämtland. Edwall was an anarchist who wrote songs in a plump, folkly maner, with an obvious tone of leftwing-politics. His singing is a still half-talk, half melody thing, which breaks in the more "grandiouse" parts. His fatherly voice is accompanied by melancholic, classic, swedish folkmusic.

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1. Kom  -  15,734 plays
 2. Den Lilla Bäcken  -  15,205 plays
 3. Förhoppning  -  19,306 plays
 4. Jämtländsk Vaggvisa  -  13,949 plays
 5.  
  Lyrics
  Nu är den sköna sommaren här
  med lust och fägring stor.
  Och bruna ben och tunna skor
  och mesen som i holken bor
  och doft av hägg och kaffekask
  Årstider  -  15,034 plays
Show More (5)