MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Aiza Seguerra

4 Shouts   -   91,010 Scrobbles

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1.  
  Lyrics
  Alam kong hindi mo pansin
  Narito lang ako
  Naghihintay na mahalin
  Umaasa kahit di man ngayon
  Mapapansin mo rin
  Pagdating ng Panahon - (4:21)  -  186 plays
 2. Star Ng Pasko - (4:27)  -  228 plays
 3.  
  Lyrics
  Nais kong malaman niya
  Nag mamahal ako
  'Yan lang ang nag-iisang pangarap ko
  Gusto ko mang sabihin
  Di ko kayang simulan
  Pakisabi na lang - (4:37)  -  185 plays
 4. How did you know - (3:42)  -  132 plays
 5. Power of two - (4:51)  -  97 plays
Show More (5)