MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Aiza Seguerra

4 Shouts   -   89,697 Scrobbles

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1. Star Ng Pasko - (4:27)  -  317 plays
 2.  
  Lyrics
  Alam kong hindi mo pansin
  Narito lang ako
  Naghihintay na mahalin
  Umaasa kahit di man ngayon
  Mapapansin mo rin
  Pagdating ng Panahon - (4:21)  -  240 plays
 3.  
  Lyrics
  Nais kong malaman niya
  Nag mamahal ako
  'Yan lang ang nag-iisang pangarap ko
  Gusto ko mang sabihin
  Di ko kayang simulan
  Pakisabi na lang - (4:37)  -  225 plays
 4. How did you know - (3:42)  -  169 plays
 5. Ano'ng Nangyari sa Ating Dalawa - (4:30)  -  265 plays
Show More (5)