MP3.com - Free music downloads, radio, lyrics, songs, and playlists

Aiza Seguerra

4 Shouts   -   85,597 Scrobbles

Biography

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
 1. Pakisabi na lang - (4:37)  -  164 plays
 2.  
  Lyrics
  Alam kong hindi mo pansin
  Narito lang ako
  Naghihintay na mahalin
  Umaasa kahit di man ngayon
  Mapapansin mo rin
  Pagdating ng Panahon - (4:21)  -  203 plays
 3. How did you know - (3:42)  -  109 plays
 4. Para Lang Sa'yo - (4:26)  -  126 plays
 5. i'll be there for you - (4:15)  -  121 plays
Show More (5)