דניאל סלומון

0 Shouts   -   67,524 Scrobbles

Biography

Daniel Salomon is a musician from Haifa, Israel.

Read More...

Top Songs

Total plays on Last.fm over the last 6 months
  1. מישהו לרוץ איתו  -  35,926 plays
  2. עדיף  -  4,895 plays
  3. אהבה  -  3,319 plays
  4. רבות הדרכים  -  3,556 plays
  5. בא מכאב  -  2,189 plays
Show More (5)